top of page

Teknikinformation

Vi har lång erfarenhet av att producera instruktionsböcker, verkstadshandböcker och övriga underhållsanvisningar till maskin- och fordonssystem. Ofta handlar det om att beskriva komplexa maskiner för krävande kunder.

 

Vårt mål är att utforma och skriva instruktioner konkret, kärnfullt och lättläst. Gärna illustrerat med många bilder.

Tack vare våra kunskaper och färdigheter kan vi arbeta självständigt men ändå i samarbete med era nyckelpersoner för att ta fram instruktions- och verkstadshandböcker. Vi anpassar innehåll och omfattning enligt ert åtagande, målgrupp och systemets komplexitet. 

​Metodarbeten

För att kunna producera så pålitlig och användbar teknisk dokumentation som möjligt utför vi ofta själva metodarbetet i nära samförstånd med kunden. Vi utvecklar
effektiva reparationsmetoder.

Illustrationer

Till en bra teknisk dokumentation hör goda illustrationer. Vi har mycket goda erfarenheter av några fotografer och illustratörer som levererar med hög kvalitet till korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser.

bottom of page