top of page
Hydraulschema2.jpg

Integrering och uppbyggnad av telematiksystem


-Insamling av kundbehov och krav
-Definiera kundkrav
-Definiera kravspecifikationer
-Agil ledning av systemutveckling styrsystem och
webbaserat användargränssnitt
-Systemtest
-Acceptanstest
-Bakre support
-Försäljning
-Kundkontakt
-Utbildning
-Projektering

Arbetar med projekt inom självkörande fordon och förarassistans.
 

Utveckling av fleet managmentsystemet Fleet Cloud där jag utför många uppgifter så som:

 • Uppkopplade fordon, IoT, Internet of Things

 • In Vehicle Monitoring System, uppföljningssystem för uppkopplade fordon och specialmaskiner.

 • Fleet Cloud, ett lättanvänt system med en avancerad tillämpning som bland annat ger stora fördelar för arbetsledare, underhållspersonal och tillverkare.

 • Fordon med FMS, Fleet Managment System

Ledning av ett systems livscykel med Systems Engineering

Vi ser på helheten och stöttar er inom valda delar inom en produkts livscykel:

 • Insamling av kundbehov och krav

 • Definiera kundkrav

 • Ta fram kravspecifikationer

 • Utveckling av styrsystem,
  beräkningsalgoritmer och
  användargränssnitt

 • Systemtest

 • Acceptanstest

 • Bakre support

 • Dokumentation

 • Teknisk försäljning

 • Kundkontakt

 • Utbildning

 • Projektering.

Teknisk utveckling och systemintegration

Vi är med i integrationsprojekt och ser till att få rätt saker på plats och att de fungerar tillsammans. 
Du kan även använda oss för att definiera funktioner, specificera delsystem och bygga system av system.

Vi har erfarenheter från:

 • Motorer

 • Transmissioner

 • Elsystem

 • Styrsystem

 • Hydrauliksystem

 • Provningssystem.

 

Vårt fokus ligger på på kundnytta, funktion och tillgänglighet.

Ombyggnation och modifiering

Vi planerar, konstruerar och utför modifieringar enligt dina önskemål. Det kan vara att anpassa befintliga maskiner och fordon till nya användningsområden eller att förlänga den praktiska livslängden för maskinen genom att t.ex. montera ett modernt styrsystem eller ersätta en föråldrad motor.

Krav, offerter och produkter

Vi sammanställa, analysera och värdera behov, krav och lösningar för dig. Du kan få god hjälp antingen som köpare när du skriver en offertförfrågan eller som säljare när du svarar på en offertförfrågan.

 

 • Kravspecifikation för offertförfrågan

 • Kravuppfyllnad vid offertarbete

 • Kravverifiering vid offertutvärdering och produktutvärdering.

 

Underhållsoptimering och -utveckling

Vi minimerar dina drifts- och underhållskostnader genom att optimera underhållsåtgärderna. Det gäller att ta med helheten för att minimera livscykelkostnaden i förhållande till den prestanda du får ut under hela tiden en maskin eller ett system skall används. Vi kan dimensionera verktygs- och reservdelssatser så att de passar till underhållsåtgärderna.

Utbildning

Vi  utbildar förare och tekniker så att de får rätt kunskaper och färdigheter om er maskin eller fordon.

Projektledning

Till oss vänder du dig även för att få stöd med omfattande eller komplicerade projekt och produktioner som kräver ett brett systemkunnande.

bottom of page